vrijdag 21 oktober 2016

150 odes aan Jan Mankes te koop

Steun Museum Belvédère! Koop een ode aan Jan Mankes op de online kunstveiling bij Catawiki Online bieden kan vanaf vandaag  21 tot en met 30 oktober via www.catawiki.nl - zie ook www.museumbelvedere.nl 

Steun ‪Museum‬ ‪Belvédère‬ en breng een bod uit!

Paul Corvers, titel SMOD, 23,5 x 29,5 cm, acryl en olieverf op paneel
Dit werk is ook te koop. Bieden kan via: Catawiki, kavel 004


vrijdag 14 oktober 2016

Aanpassingen toewijzingsbeleid ateliers 's-Hertogenbosch. Verbetering?


In mijn eerdere blogs: Atelierleed, Doofpot, Gesloten bolwerk heb ik mijn ervaringen geschetst met het toewijzingsbeleid van ateliers door de Atelierbeheerstichting (ABS) te 's-Hertogenbosch.


Het komt er op neer dat je je als atelierzoekende bij de Atelierbeheerstichting kunt inschrijven om voor vrijkomende ateliers (in beheer bij de ABS) in aanmerking te komen. Hier betaal je ook jaarlijks een bijdrage voor. Echter als er bij een collectief zoals o.a. : Bartjesschool, De Vlieger, Nova Zembla of Willem II een atelier vrijkomt, bepaalt het collectief of ze je wel of niet in het collectief vinden passen. Welke criteria daarvoor worden gehanteerd, wordt vooraf niet kenbaar gemaakt. Over de keuze hoeft het collectief ook geen verantwoording af te leggen aan de ABS. Deze procedure is dus verre van transparant en zet de deur wagenwijd open naar vriendjespolitiek, bevoordeling en discriminatie. Ook je inschrijftijd en urgentie worden gewoon terzijde geschoven als het even niet uitkomt.

Nadat ik in onaangenaam in aanraking gekomen was met deze fraudegevoelige toewijzingspraktijken, heb ik tegen deze gang van zaken geageerd. Het heeft echter heel veel moeite gekost om mijn bezwaren überhaupt gehoord te krijgen. Uiteindelijk heb ik een brief hierover aan de Gemeenteraad geschreven. Immers, de Atelierbeheerstichting wordt gesubsidieerd door de Gemeente 's-Hertogenbosch en ondersteunt daarmee indirect ook dit dubieuze beleid.

Over de kwestie heb ik gesproken met Ad van Niekerk (hoofd Cultuur Gemeente 's-Hertogenbosch) en Janne van Wijnen (beleidsmedewerker Cultuur). Zij hebben vervolgens met de Atelierbeheerstichting gesproken. Hier zijn onderstaande punten, welke aan mij werden teruggekoppeld,  aan de orde geweest:

 1. Tussen de belangen van de collectieven en de atelierzoekende zal altijd enige spanning blijven: de zoekende kunstenaar is gebaat bij toekenning van het atelier waarvoor hij belangstelling heeft, het collectief heeft belang bij een kunstenaar die past in het collectief. Transparantie over ieders rol aan de voorkant is daarom erg belangrijk. Om hieraan tegemoet te komen stelt ABS voor om in het vervolg aanwezig te zijn bij de gesprekken die de collectieven (een afvaardiging) voeren met de door ABS voorgedragen kandidaten. Hiervan zal ook verslag worden gemaakt.
 2. Ook zal ABS op de website de rol van de ABS versus de rol van de collectieven binnen de toewijzingsprocedure duidelijker beschrijven.
 3. Binnen de collectieven is het gebruikelijk dat bij het vrijkomen van een atelier er altijd, met medeweten en instemming van ABS, intern wordt doorgeschoven. Deze procedure zal ABS duidelijk opnemen op de site van ABS.
 4. De toewijzingsregels staan op dit moment niet op een in het oog springende plek op de website van ABS. ABS zal de regels naar een prominentere plek verplaatsen.
 5. ABS stelt een klachtenregeling op en plaatst die op de website. Deze is eind dit jaar operationeel.
 6.  Urgentie van individuele kandidaten is voor ABS geen criterium. Wel is het zo dat als er een tijdelijk ateliercomplex moet sluiten, de huurders met voorrang door ABS worden behandeld bij plaatsing in een nieuw tijdelijk beschikbaar gekomen complex. In sommige gevallen worden deze huurders met voorrang geplaatst in vrijkomende ateliers die dan niet als beschikbaar op de website vermeld worden.
Er verandert dus wel het een en ander. Positief zou je zeggen. Maar als je punten goed leest, zie dat er eigenlijk nog steeds alle ruimte is om de invulling van de vrijgekomen atelierruimte naar eigen inzicht aan iemand toe te kennen.
 1. Bij dit punt wordt gesproken over transparantie over ieders rol. Maar over rechten wordt niet gesproken. Dus in hoeverre worden hier de inschrijftijd bij de ABS, evt. in combinatie met urgentie, meegewogen in het besluit? Wat kun je verwachten van de rol van de ABS bij de gesprekken. Alleen verslaglegging?
 2. Ook bij dit punt lijkt het er op dat er straks op de website van de ABS wordt uitgelegd dat de collectieven bepalen wie er straks in het atelier komt. 
 3. Dit is een bekende situatie welke niet ter discussie heeft gestaan.
 4. Is een verbetering. Maar ook de toewijzingsregeling dient verbeterd te worden.
 5. De inhoud van de regeling in combinatie met de rechten van de atelierzoekende (die nog nog nergens vernoemd zijn), moet uitwijzen of dit gaat werken.
 6. Dit punt vond ik een droevig slot van de hele opsomming en bewijst naar mijn mening dat de slogan 'ABS geeft kunstenaars de ruimte' onvoldoende terug te vinden is in het beleid. Eigenlijk staat er: 'Je zoekt het maar uit!'
Dus wat er nog gebeuren:
 • Inschrijftijd en urgentie moeten worden meegewogen bij de toekenning van ateliers.
 • De stem van de collectieven mag niet allesbepalend zijn. Andere factoren dienen ook meegenomen te worden.
 • De rechten van de atelierzoekende (inschrijftijd en urgentie) moeten worden erkend door de ABS en worden beschreven op de website van de ABS.
Ik heb de afdeling Cultuur gewezen op de tekortkomingen van de huidige afspraken. Alle goede initiatieven ten spijt, het risico is levensgroot aanwezig dat er weinig zal veranderen in de positie van de atelierzoekende.

Reactie Gemeente: De Gemeente gaat ervan uit dat de ABS de gemaakte afspraken nakomt en dat dat een verbetering betekent ten opzichte van de huidige situatie. Mochten er alsnog klachten zijn dan zal de dan ingestelde klachtencommissie deze in behandeling nemen. 

Ik ben dus erg benieuwd hoe een en ander straks gaat uitpakken. Ik hoop op een echte verbetering. Zeker nu er zoveel panden door de Gemeente worden verkocht en veel kunstenaars op straat komen te staan. Lees ook: Gemeente verkoopt vijf atelierpanden
Het is afwachten.......

Atelier PK14


woensdag 28 september 2016

zonder titel 730

zonder titel 730 ❘ 24 x 30 cm ❘ olieverf op paneel

zaterdag 24 september 2016

Museum Voorlinden

Een bezoek gebracht aan het nieuwe Museum Voorlinden te Wassenaar. Een prachtige locatie en een bijzonder museum. Enkele werken gefotografeerd voor dit blog.


Maha Malluh 'Food for Thought'

James Turell 'Skyspace'
Richard Serra 'Open Ended'
Richard Serra 'Open Ended'

Richard Serra 'Open Ended'

Leandre Erlich 'Swimming Pool'
Leandre Erlich 'Swimming Pool'
Leandre Erlich 'Swimming Pool'Elsworth Kelly
Ellsworth Kelly
Ellsworth Kelly

Ellsworth Kelly

Ellsworth Kelly
René Margritte 'La Malediction (The Curse)'
Restauratieatelier
Bibliotheek

vrijdag 23 september 2016

Vrij naar Jan Mankes (opening)

Donderdag 22 september vond de opening plaats van de  tentoonstelling en veiling Vrij naar Jan Mankes. De eerste biedingen kunnen in het Museum worden gedaan. Vanaf 21 t/m 30 oktober 2016 kan er geboden worden via de kunstveilingsite www.catawiki.nl.

Hieronder een impressie:

v.l.n.r. Harm Jan Boven, Bettie van Haaster, René Korten
v.l.n.r. Marc Mulders, Arjan van Arendonk, Paul Corvers

v.l.n.r. Janus Metsaars, Corine Hörmann

v.l.n.r. Christiaan Kuitwaard, José Heerkens

Jan van den Berg

3e van rechts: Ingrid Simons

zondag 18 september 2016

Inschrijven Nieuwsbrief

Als je je wilt inschrijven voor mijn Nieuwsbrief met aankondigingen van exposities kan dat via: Inschrijven Nieuwsbrief

Uitnodigingen

Vrij naar Jan Mankes, Museum Belvédère 


Volgende week start de veiling van 130 kunstwerken die door evenzoveel kunstenaars werden gemaakt naar aanleiding van het schilderij 'Slootje met dopheide' van Jan Mankes (1889 - 1920). De opbrengst komt voor het grootste deel ten goede aan Museum Belvédère dat al jaren met minimale financiële middelen bijzondere tentoonstellingen tot stand brengt. De eerste biedingen (startbod € 250,-) vinden plaats in het museum en vanaf 21 t/m 30 oktober 2016 kan er geboden worden via de kunstveilingsite www.catawiki.nl (http://www.catawiki.nl/) . Zie hieronder de officiële uitnodiging en mijn bijdrage aan dit bijzondere project.

 

Imago Mundi (Benetton World Art Collection), Milaan 

 

 Deelname aan het project 'Imago Mundi' van de Luciano Benetton World Art Collection in Italië. 140 kunstenaars in Nederland zijn uitgenodigd om deel te nemen en een klein kunstwerk te maken van 12 x 10 cm. De werken worden onderdeel van een permanente collectie, ze worden gepubliceerd in een boek dat eind 2016 verschijnt, en ze worden later dit jaar in Italië geëxposeerd en maken daarna een wereldwijde tour.

Ruimte P60, Assen 


Solopresentatie 'Empty Spaces' 6 november t/m 27 november 2016 Hiervoor zal ik nog een aparte uitnodiging verzenden.