woensdag 28 december 2016

Hans Faverey

[..] Zoveel dingen zijn er
die er niet zijn, als er dingen
niet zijn, die er niettemin zijn.

Waarom schoonheid dan niet ontdaan
tot leegte, leegte die ademt.

Hans Faverey
(1933 – 1990)

zaterdag 10 december 2016

Another Thing of Beauty - 2

Deze 3 werken zijn met nog 5 andere werken van me nu te zien bij Luycks Gallery te Tilburg in de tentoonstelling Another Thing of Beauty.

donderdag 1 december 2016

Another Thing of Beauty

Ook dit jaar is er In Luycks Gallery rond de kerstdagen weer een uitgelezen keur aan 'Things of Beauty' verkrijgbaar:
kwalitatief hoogwaardige en betaalbare kunstwerken en -werkjes van kunstenaars die door de galerie vertegenwoordigd worden. En bijzondere kerstaanbiedingen.
De deelnemende kunstenaars zijn:

Yves Beaumont, Toon Berghahn, Paul Bogaert, Paul Corvers, Marcel Dingemanse, Jan Doms, Henk Duijn, Frans Franssen, Marianne van Hest, Roos Holleman, Rik van Iersel, Hanneke Klinkum, Marjolein Landman, Ivo van Leeuwen, Jeroen de Leijer, Paul Nassenstein, Gijs van Noort, Annette Paulsen, Ernest Potters, Paul van Rijswijk, Rudolf Samohejl, Marieke van der Schaar, Matthias Schaareman, S. Lloyd Trumpstein en Wiel Wiersma.

De feestelijke opening vindt plaats op vrijdagavond 9 december 17:00 - 19:00 uur in aanwezigheid van diverse participanten.

'Another Thing of Beauty' loopt tot 22 januari 2017.
luycks gallery
openingstijden: do t/m vr van 13.00-18.00 uur
za en zo van 13.00-17.00 uur
Nieuwlandstraat 31
5038 Sl Tilburg
+ 31 (0)6 22 800 638
www.luycksgallery.com

Extra openingsdagen: dinsdag 20 en woendag 21 december van 11:00 - 18:00 uur.
Luycks Gallery Is gesloten van 24 december tot en met 4 januari.

zaterdag 5 november 2016

Ruimte P60 te Assen

Op zondag 6 november opende de expositie 'Empty Spaces' bij Ruimte P60 te Assen. Hier alvast een inkijkje. Wil je alles zien, dan moet je echt naar Assen komen. Je bent van harte welkom!
woensdag 26 oktober 2016

Uitnodiging expositie Ruimte P60 te Assen

Als je de uitnodigingen voor mijn exposities ook wilt ontvangen, kun je je inschrijven voor mijn Nieuwsbrief via: Aanmelden Nieuwsbrief

vrijdag 21 oktober 2016

150 odes aan Jan Mankes te koop

Steun Museum Belvédère! Koop een ode aan Jan Mankes op de online kunstveiling bij Catawiki Online bieden kan vanaf vandaag  21 tot en met 30 oktober via www.catawiki.nl - zie ook www.museumbelvedere.nl 

Steun ‪Museum‬ ‪Belvédère‬ en breng een bod uit!

Paul Corvers, titel SMOD, 23,5 x 29,5 cm, acryl en olieverf op paneel
Dit werk is ook te koop. Bieden kan via: Catawiki, kavel 004


vrijdag 14 oktober 2016

Aanpassingen toewijzingsbeleid ateliers 's-Hertogenbosch. Verbetering?


In mijn eerdere blogs: Atelierleed, Doofpot, Gesloten bolwerk heb ik mijn ervaringen geschetst met het toewijzingsbeleid van ateliers door de Atelierbeheerstichting (ABS) te 's-Hertogenbosch.


Het komt er op neer dat je je als atelierzoekende bij de Atelierbeheerstichting kunt inschrijven om voor vrijkomende ateliers (in beheer bij de ABS) in aanmerking te komen. Hier betaal je ook jaarlijks een bijdrage voor. Echter als er bij een collectief zoals o.a. : Bartjesschool, De Vlieger, Nova Zembla of Willem II een atelier vrijkomt, bepaalt het collectief of ze je wel of niet in het collectief vinden passen. Welke criteria daarvoor worden gehanteerd, wordt vooraf niet kenbaar gemaakt. Over de keuze hoeft het collectief ook geen verantwoording af te leggen aan de ABS. Deze procedure is dus verre van transparant en zet de deur wagenwijd open naar vriendjespolitiek, bevoordeling en discriminatie. Ook je inschrijftijd en urgentie worden gewoon terzijde geschoven als het even niet uitkomt.

Nadat ik in onaangenaam in aanraking gekomen was met deze fraudegevoelige toewijzingspraktijken, heb ik tegen deze gang van zaken geageerd. Het heeft echter heel veel moeite gekost om mijn bezwaren überhaupt gehoord te krijgen. Uiteindelijk heb ik een brief hierover aan de Gemeenteraad geschreven. Immers, de Atelierbeheerstichting wordt gesubsidieerd door de Gemeente 's-Hertogenbosch en ondersteunt daarmee indirect ook dit dubieuze beleid.

Over de kwestie heb ik gesproken met Ad van Niekerk (hoofd Cultuur Gemeente 's-Hertogenbosch) en Janne van Wijnen (beleidsmedewerker Cultuur). Zij hebben vervolgens met de Atelierbeheerstichting gesproken. Hier zijn onderstaande punten, welke aan mij werden teruggekoppeld,  aan de orde geweest:

 1. Tussen de belangen van de collectieven en de atelierzoekende zal altijd enige spanning blijven: de zoekende kunstenaar is gebaat bij toekenning van het atelier waarvoor hij belangstelling heeft, het collectief heeft belang bij een kunstenaar die past in het collectief. Transparantie over ieders rol aan de voorkant is daarom erg belangrijk. Om hieraan tegemoet te komen stelt ABS voor om in het vervolg aanwezig te zijn bij de gesprekken die de collectieven (een afvaardiging) voeren met de door ABS voorgedragen kandidaten. Hiervan zal ook verslag worden gemaakt.
 2. Ook zal ABS op de website de rol van de ABS versus de rol van de collectieven binnen de toewijzingsprocedure duidelijker beschrijven.
 3. Binnen de collectieven is het gebruikelijk dat bij het vrijkomen van een atelier er altijd, met medeweten en instemming van ABS, intern wordt doorgeschoven. Deze procedure zal ABS duidelijk opnemen op de site van ABS.
 4. De toewijzingsregels staan op dit moment niet op een in het oog springende plek op de website van ABS. ABS zal de regels naar een prominentere plek verplaatsen.
 5. ABS stelt een klachtenregeling op en plaatst die op de website. Deze is eind dit jaar operationeel.
 6.  Urgentie van individuele kandidaten is voor ABS geen criterium. Wel is het zo dat als er een tijdelijk ateliercomplex moet sluiten, de huurders met voorrang door ABS worden behandeld bij plaatsing in een nieuw tijdelijk beschikbaar gekomen complex. In sommige gevallen worden deze huurders met voorrang geplaatst in vrijkomende ateliers die dan niet als beschikbaar op de website vermeld worden.
Er verandert dus wel het een en ander. Positief zou je zeggen. Maar als je punten goed leest, zie dat er eigenlijk nog steeds alle ruimte is om de invulling van de vrijgekomen atelierruimte naar eigen inzicht aan iemand toe te kennen.
 1. Bij dit punt wordt gesproken over transparantie over ieders rol. Maar over rechten wordt niet gesproken. Dus in hoeverre worden hier de inschrijftijd bij de ABS, evt. in combinatie met urgentie, meegewogen in het besluit? Wat kun je verwachten van de rol van de ABS bij de gesprekken. Alleen verslaglegging?
 2. Ook bij dit punt lijkt het er op dat er straks op de website van de ABS wordt uitgelegd dat de collectieven bepalen wie er straks in het atelier komt. 
 3. Dit is een bekende situatie welke niet ter discussie heeft gestaan.
 4. Is een verbetering. Maar ook de toewijzingsregeling dient verbeterd te worden.
 5. De inhoud van de regeling in combinatie met de rechten van de atelierzoekende (die nog nog nergens vernoemd zijn), moet uitwijzen of dit gaat werken.
 6. Dit punt vond ik een droevig slot van de hele opsomming en bewijst naar mijn mening dat de slogan 'ABS geeft kunstenaars de ruimte' onvoldoende terug te vinden is in het beleid. Eigenlijk staat er: 'Je zoekt het maar uit!'
Dus wat er nog gebeuren:
 • Inschrijftijd en urgentie moeten worden meegewogen bij de toekenning van ateliers.
 • De stem van de collectieven mag niet allesbepalend zijn. Andere factoren dienen ook meegenomen te worden.
 • De rechten van de atelierzoekende (inschrijftijd en urgentie) moeten worden erkend door de ABS en worden beschreven op de website van de ABS.
Ik heb de afdeling Cultuur gewezen op de tekortkomingen van de huidige afspraken. Alle goede initiatieven ten spijt, het risico is levensgroot aanwezig dat er weinig zal veranderen in de positie van de atelierzoekende.

Reactie Gemeente: De Gemeente gaat ervan uit dat de ABS de gemaakte afspraken nakomt en dat dat een verbetering betekent ten opzichte van de huidige situatie. Mochten er alsnog klachten zijn dan zal de dan ingestelde klachtencommissie deze in behandeling nemen. 

Ik ben dus erg benieuwd hoe een en ander straks gaat uitpakken. Ik hoop op een echte verbetering. Zeker nu er zoveel panden door de Gemeente worden verkocht en veel kunstenaars op straat komen te staan. Lees ook: Gemeente verkoopt vijf atelierpanden
Het is afwachten.......

Atelier PK14


woensdag 28 september 2016

zonder titel 730

zonder titel 730 ❘ 24 x 30 cm ❘ olieverf op paneel

zaterdag 24 september 2016

Museum Voorlinden

Een bezoek gebracht aan het nieuwe Museum Voorlinden te Wassenaar. Een prachtige locatie en een bijzonder museum. Enkele werken gefotografeerd voor dit blog.


Maha Malluh 'Food for Thought'

James Turell 'Skyspace'
Richard Serra 'Open Ended'
Richard Serra 'Open Ended'

Richard Serra 'Open Ended'

Leandre Erlich 'Swimming Pool'
Leandre Erlich 'Swimming Pool'
Leandre Erlich 'Swimming Pool'Elsworth Kelly
Ellsworth Kelly
Ellsworth Kelly

Ellsworth Kelly

Ellsworth Kelly
René Margritte 'La Malediction (The Curse)'
Restauratieatelier
Bibliotheek

vrijdag 23 september 2016

Vrij naar Jan Mankes (opening)

Donderdag 22 september vond de opening plaats van de  tentoonstelling en veiling Vrij naar Jan Mankes. De eerste biedingen kunnen in het Museum worden gedaan. Vanaf 21 t/m 30 oktober 2016 kan er geboden worden via de kunstveilingsite www.catawiki.nl.

Hieronder een impressie:

v.l.n.r. Harm Jan Boven, Bettie van Haaster, René Korten
v.l.n.r. Marc Mulders, Arjan van Arendonk, Paul Corvers

v.l.n.r. Janus Metsaars, Corine Hörmann

v.l.n.r. Christiaan Kuitwaard, José Heerkens

Jan van den Berg

3e van rechts: Ingrid Simons

zondag 18 september 2016

Inschrijven Nieuwsbrief

Als je je wilt inschrijven voor mijn Nieuwsbrief met aankondigingen van exposities kan dat via: Inschrijven Nieuwsbrief

Uitnodigingen

Vrij naar Jan Mankes, Museum Belvédère 


Volgende week start de veiling van 130 kunstwerken die door evenzoveel kunstenaars werden gemaakt naar aanleiding van het schilderij 'Slootje met dopheide' van Jan Mankes (1889 - 1920). De opbrengst komt voor het grootste deel ten goede aan Museum Belvédère dat al jaren met minimale financiële middelen bijzondere tentoonstellingen tot stand brengt. De eerste biedingen (startbod € 250,-) vinden plaats in het museum en vanaf 21 t/m 30 oktober 2016 kan er geboden worden via de kunstveilingsite www.catawiki.nl (http://www.catawiki.nl/) . Zie hieronder de officiële uitnodiging en mijn bijdrage aan dit bijzondere project.

 

Imago Mundi (Benetton World Art Collection), Milaan 

 

 Deelname aan het project 'Imago Mundi' van de Luciano Benetton World Art Collection in Italië. 140 kunstenaars in Nederland zijn uitgenodigd om deel te nemen en een klein kunstwerk te maken van 12 x 10 cm. De werken worden onderdeel van een permanente collectie, ze worden gepubliceerd in een boek dat eind 2016 verschijnt, en ze worden later dit jaar in Italië geëxposeerd en maken daarna een wereldwijde tour.

Ruimte P60, Assen 


Solopresentatie 'Empty Spaces' 6 november t/m 27 november 2016 Hiervoor zal ik nog een aparte uitnodiging verzenden.

vrijdag 16 september 2016

Gemeente 's-Hertogenbosch verkoopt vijf atelierpanden

Op korte termijn, per 1-1-2017 dus, verkoopt de Gemeente 's-Hertogenbosch vijf atelierpanden. Deze panden hebben weliswaar de status van tijdelijk atelierpand maar als er vijf panden tegelijk verkocht gaan worden ontstaat er op korte termijn grote druk op de ateliermarkt. Het wordt dringen geblazen. Er wordt gewerkt aan nieuwe, bij voorkeur permanente locaties, geeft de Atelierbeheerstichting aan maar de kans dat dit niet op tijd gerealiseerd is, is erg groot. De consequentie is dat veel kunstenaars op straat komen te staan. Hierop had beter (eerder) geanticipeerd moeten worden. Inmiddels heb ik het pand aan de Helftheuvelweg bekeken. Ik ben erg benieuwd of hier op korte termijn geschikte atelierruimte van gemaakt kan worden. Ik baal nu nog meer van de kans op een permanent atelier aan de Bartjes die mij is ontnomen door het ondoorzichtige toewijzingsbeleid. Zie daar voor ook mijn eerdere blogs:

Atelierleed
Gesloten Bolwerk
Doofpot

Inmiddels heb ik op 29 augustus 2016 over het toewijzingsbeleid van ateliers contact gehad met Ad van Niekerk (hoofd Cultuur Gemeente 's-Hertogenbosch) en Janne van Wijnen (beleidsmedewerker Cultuur). Zij gaan met de Atelierbeheerstichting hierover in gesprek. De procedure moet transparanter en inschrijftermijn en urgentie moeten meegewogen worden. Bovendien is het nodig dat er een bezwarenprocedure komt zodat zodra de procedure niet correct gevolgd wordt hiertegen formeel bezwaar gemaakt kan worden. Zonder toelichting of verantwoording iemand afwijzen kan dan niet meer!!!

Beste huurders,Zoals jullie wellicht al ter ore is gekomen of in de krant hebben gelezen is de gemeente Den Bosch voornemens een groot aantal panden af te stoten door ze 
in de verkoop te doen. De gemeentelijke vastgoed afdelingen hebben deze opdracht gekregen van de raad.
 Voor de ABS betekent dit dat zij hierdoor maar liefst vijf panden zal gaan verliezen.

Deze panden zijn:1. Zwartbroekweg
2. Gaasterland

3. Kruisstraat

4. Chopinstraat

5. De VliegerHet is op dit moment niet te zeggen wanneer de panden precies verkocht zullen gaan worden. Wij zullen ons uiteraard aan de opzegtermijnen houden
 zoals die met jullie contractueel zijn afgesproken.
 De ABS is druk op zoek naar vervangende ruimte en dan vooral in de permanente sfeer. Zo zijn wij op dit moment bezig met de verwerving van:


1. Helftheuvelweg 11 (aan de wachtlijst gemaild vorige week)

2. Een schoolgebouw aan de vijfde Rompert 

3. De KaaihallenVan deze drie panden is vooralsnog de Helftheuvellaan in onderhandeling en daar zijn ook al de eerste bezichtigingen geweest. Indien je naar aanleiding
van bovenstaande belangstelling hebt om een keer te gaan kijken aan de Helftheuvellaan kan dat.
 Het schoolgebouw aan de vijfde Rompert zal naar verwachting binnen nu en eind 2016 naar de ABS gaan.
 De Kaaihallen is op dit moment nog erge onzeker gezien het feit dat de politiek zich hier binnenkort over zal moeten uitspreken.
 Mochten jullie naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunnen jullie de ABS bellen of mailen. Langskomen op kantoor ABS kan natuurlijk
 ook, maak daarvoor even een afspraak.Met vriendelijke groet,Wytse Bakker 

Directeur

donderdag 15 september 2016

Vrij naar Jan Mankes (2)

Volgende week start de veiling van 130 kunstwerken die door evenzoveel kunstenaars werden gemaakt naar aanleiding van het schilderij 'Slootje met dopheide' van Jan Mankes (1889 - 1920). De opbrengst komt voor het grootste deel ten goede aan Museum Belvédère dat al jaren met minimale financiële middelen bijzondere tentoonstellingen tot stand brengt. Het kleinste deel komt ten goede van de kunstenaar die ook van zijn of haar kunst moet leven.
De eerste biedingen vinden plaats in het museum en vanaf 21 t/m 30 oktober 2016 kan er geboden worden via de kunstveilingsite www.catawiki.nl.Mijn bijdrage: SMOD, acryl en olieverf op paneelwoensdag 7 september 2016

Vrij naar Jan Mankes


Ik neem deel aan de hieronder genoemde presentatie. Het bericht komt van de site van Museum Belvédère.  Ga naar site Museum Belvédère


3 september t/m 30 oktober

Vorig jaar werd een nieuw topstuk van Jan Mankes aan de collectie toegevoegd, namelijk Slootje met overhangende dopheide. Meer dan honderd kunstenaars die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij Museum Belvédère, kregen het verzoek om geheel naar eigen inzicht (maar op het formaat van het schilderij!) beeldend te reageren op dit werk. De kunstenaars variëren van ‘realisten’ tot ‘abstracten’ en van schilders tot fotografen.
De resultaten worden getoond in een speciale presentatie, er zal een thema-uitgave van het museumtijdschrift MB over verschijnen en het project wordt afgesloten met een kunstveiling. Om Museum Belvédère - een particulier museum zonder structurele subsidie - financieel te ondersteunen, dragen de deelnemende kunstenaars een gedeelte (of soms zelfs de gehele) opbrengst af aan het museum.
Museum Belvédère maakt succesvolle tentoonstellingen, ziet zijn collectie jaarlijks groeien met belangrijke werken, maar heeft als enig niet-gesubsidieerd museum in Noord-Nederland steeds meer moeite zijn exploitatie op orde te houden. Verschillende initiatieven zijn ontwikkeld om daar verandering in te brengen. Meer informatie over de kunstveiling en de deelnemende kunstenaars, volgt later.

vrijdag 26 augustus 2016

Empty Spaces. Ruimte P60, Assen

Empty Spaces
6 november t/m 27 november 2016
solo
OPENING
6 november om 16:00 uur
Portugallaan 60
9403 DS  Assen
+31 (0) 621863399
naar website


zondag 7 augustus 2016

Nachttuin

Nachttuin (763) ❘ 23,5 x 29,5 cm ❘ olieverf op paneel

woensdag 3 augustus 2016

Ateliers aan de Tramkade?

Er is zicht op een nieuw ateliercomplex in 's-Hertogenbosch aan de Tramkade (voormalig terrein De Heus). Als ik het artikel in het Brabants Dagblad van vandaag (3-8-2016) lees, verwacht ik dat het een permanente atelierlocatie wordt. 

woensdag 27 juli 2016

Black and Blue

Black and Blue (767) ❘ 12 x 21,5 cm ❘ olieverf op paneel ❘ 2016

donderdag 7 juli 2016

Seascape (2006) sold to collector in U.S.

Seascape (482) ❘ 25 x 30 cm ❘ oil on linen ❘ 2006