vrijdag 24 juni 2016

Doofpot

Het is een klucht aan het worden bij de gang van zaken rond de toewijzing van ateliers in Den Bosch.
Na mijn 2 eerdere blogs Atelierleed en Gesloten Bolwerk heb ik dus nu de onvermijdelijke Doofpot helaas moeten toevoegen.

De heer Wytse Bakker, directeur Atelierbeheerstichting, laat mij namelijk via email weten dat ik het besluit van de ballotagecommissie niet op papier krijg. Dit soort brieven schrijft een weldenkend mens toch niet zou je denken. Maar ja hoor, zonder blikken of blozen. Hieronder de vandaag ontvangen tekst.


Dit gebeurt dus zonder dat het bestuur van de Atelierbeheerstichting of het bestuur van de Ateliers Bartjesschool zich geroepen voelen om in de grijpen. Kafkaësk?


'En Chemin' Expositie Galerie des Arts en Luberon, Reillanne 2016Kort fragment van optreden van Les Faubourg de Babel tijdens de vernissage: https://youtu.be/pcYxNJmnIpQ

donderdag 23 juni 2016

Gesloten Bolwerk

In mijn pogingen de afgelopen week om duidelijkheid te krijgen over de motivatie van ballotagecommissie van de Ateliers Bartjesschool, heb ik iedereen benaderd en gevraagd om duidelijkheid. De directeur van de Atelierbeheerstichting, Wytse Bakker, zou om een motivatie vragen. We zijn nu een week verder maar nope, niet dus. Iedereen hult zich in stilzwijgen.

De commissie zelf bestaande uit de kunstenaars: Bernadette Goossens, Kees van den Boogaart,
Roger Walschots en Wes van der Plas hebben gezamenlijk besloten niet te reageren op mijn vraag.
De Atelierbeheerstichting blijkt een tandeloze tijger en doet niets om mij bij te staan. Zie ook mijn vorige blog Atelierleed.

De 2 bestuursleden die ik heb kunnen achterhalen, t.w. Jan Moerbeek en Susan de Boer van de Stichting de Bartjesshool reageren niet op mijn verzoek de samenstelling van het bestuur aan mij door te geven. Dit blijkt dus ook een doodlopende weg.

Van het bestuur van de Atelierbeheerstichting heb ik meerdere leden op de website gevonden. Een van hen heb ik steeds bij de correspondentie betrokken en geïnformeerd over de situatie. Omdat ik van hem geen telefoonnummer heb, heb ik Jeroen Cliteur via de website van zijn werk, Van der Kruis advocaten, een verzoek ingediend telefonisch contact met mij op te nemen. Tot op de dag van vandaag niet gebeurd. Dit is erg opvallend want dit staat te lezen op de bedrijfswebsite:

.........komt ook terug in mijn belangstelling voor andere mooie dingen zoals kunst. Om die reden ben ik via de Atelier Beheer Stichting in ’s-Hertogenbosch betrokken bij het bieden van mogelijkheden aan kunstenaars om in een goed en vooral betaalbaar atelier te kunnen werken.
In deze laatste bezigheid komt dan de kern van mijn motivatie voor mijn werk, het kunnen helpen van mensen in lastige omstandigheden, weer terug.


Nu dit blijkt dus een dooddoener. Het staat leuk deze maatschappelijke betrokkenheid. Maar er invulling aan geven, ho maar.

Kortom ik ben nog steeds in afwachting van een verklaring. Een advocaat zou misschien helpen. Maar die zal dan niet van Van Der Kruijs advocaten komen.
 

 


woensdag 22 juni 2016

Atelierleed

-->
Na ruim 17 jaar in een atelier te hebben gewerkt (PK14), wordt het gesloopt. Je komt in de tijdelijke verhuur (leegstandsbeheer) terecht. Maar je bent ingeschreven bij de Atelierbeheerstichting en hoopt via die weg kans te maken op een permanentere plek. Die kans deed zich onlangs voor bij de ateliers Bartjesschool. Ik had de langste inschrijftijd maar de 'ballotagecommissie' kiest voor iemand anders zonder dit te motiveren. Het lijkt volstrekte willekeur. Nog maar eens om een motivatie gevraagd bij de commissie en uiteraard bezwaar aangetekend. Bij het vragen om een motivatie (Bartjes) en aantekenen van bezwaar (Atelierbeheerstichting) beginnen vervolgens de problemen.

Ten eerste kwam degene (Bartjes) die mij het nieuws over de afwijzing bracht niet verder dan dat de keuze niet op mij was gevallen. Latere telefonische navraag werd afgedaan met de mededeling dat men gezamenlijk besloten had niet op mijn vragen te reageren.
De Atelierbeheerstichting erkent dat de procedure niet goed gevolgd is, maar stelt (Wytse Bakker, directeur): ‘Ik blijf deze procedure volgen en ga niet halverwege de spelregels veranderen, dat zou zeer ongeloofwaardig zijn. Ik blijf derhalve bij de beslissing dat Gijs van Lith het atelier krijgt toegewezen …….’

Mijn argumenten worden wel aangehoord, begrepen en zelfs bevestigd maar de heer Bakker is niet van plan in actie te komen, terwijl daartoe toch alle reden is. In eerste instantie zou de heer Bakker een motivatie vragen aan de ballotagecommissie. Dat leek mij om de rechtmatigheid te beoordelen. Nee, dat bleek later om rechtstreeks aan mij te laten sturen. Hij kwam weer met zijn verhaal over de spelregels, etc. In mijn ogen gelden spelregels echter alleen als ze aan beide partijen bekend gemaakt zijn. In dit geval is dat niet zo. Het staat zelfs niet op papier en ook op de site is niets te vinden. Over ongeloofwaardigheid gesproken. Maar erger de Atelierbeheerstichting weigert zijn rol als scheidsrechter, om maar in de terminologie van spelregels te blijven, in dezen te spelen.

Mijn kansen op dit atelier lijken verkeken. Gesjoemel wordt beloond en de met Gemeentegeld gesubsidieerde instellingen ondersteunen dit allemaal en weigeren te acteren terwijl daar toch alle aanleiding toe is. Nu is mijn hoop er op gevestigd dat dit ooit verandert en deze cultuur van nepotisme doorbroken wordt. Verder is het nodig dat de politiek hiervan weet en de wethouder tot maatregelen dwingt. Ik zal dit daarom ook daar laten weten.

-->
Het is me wel opgevallen ondertussen dat noch gemeentelijke overheid, noch het bestuur van de Atelierbeheerstichting staan te trappelen om in actie te komen. Om droevig van te worden!!